KBC

Help, ik ben gehackt!

Boek uw afspraak Nieuwsoverzicht / Help, ik ben gehackt!
Hacked51% van de kmo’s werd in 2017 slachtoffer van cybercriminaliteit (cijfers Unizo).

U bent natuurlijk al verzekerd tegen risico’s als brand, overstroming en uw beroepsaansprakelijkheid, maar heeft u ook al eens nagedacht om u te verzekeren tegen een cyberaanval? Cybercriminaliteit kan namelijk ook uw bedrijf ernstige schade berokkenen en de continuïteit in gevaar brengen.

Zin of onzin?


Cyberaanvallen behoren tot de top 20 risico’s in de wereld. Meer zelfs, je hebt 8 keer meer kans op een cyberaanval dan op het afbranden van uw bedrijfsgebouw.

Ook wanneer uw bedrijf vooral ‘offline’ activiteiten aanbiedt, heb je baat bij een bescherming tegen cyberaanvallen. Je loopt namelijk al risico wanneer je louter een computer gebruikt, een website beheert of elektronische betalingen ontvangt.

De kosten na een aanval zijn bovendien aanzienlijk. Denk alleen nog maar aan herstellingskosten, IT-expertise, imagoschade van uw bedrijf en identiteitsbescherming van uw klanten.
Daarom biedt KBC vanaf nu aan haar klanten de cyberverzekering aan om optimale bescherming te bieden tegen zulke aanvallen.

Wat bieden we u?

De KBC Cyberverzekering omvat drie pijlers.

Dat is duur, zeker?


De premie wordt berekend in functie van uw jaarlijkse omzet en het gewenste verzekerd bedrag. Voor een kleine onderneming met 250.000 euro omzet en een verzekerd bedrag van 250.000 euro komt de jaarpremie op 602 euro, inclusief bedrijfsschade.

Per schadegeval is er een franchise van 1000 euro van toepassing. Een kleine kost als je weet dat de gemiddelde schade bij een cyberaanval 300.000 euro bedraagt (Bron: rapport Hiscox 2019).

Wat kan ik doen om mijn bedrijf beter te beschermen?
https://www.kbc.be/ondernemen/nl/artikel/risicos/in-kaart-brengen/hoe-een-bedrijf-beschermen-tegen-cybercriminaliteit.html


Meer info? Neem contact op met ons agentschap voor het afsluiten van een cyberverzekering of lees er meer over op de website van KBC:

https://www.kbc.be/ondernemen/nl/product/verzekeringen/patrimonium/cyberverzekering.html